Centrum Ostrov je místo pro setkávání lidí, kteří sdílí zájem o meditace a práci s energií. Centrum Ostrov se náchází na samotě u lesa v krásné přírodě. Pro novinky o seminářích, aktuality a podobně sledujte Centrum Ostrov na Facebooku zde.

Martin Mezera

MartinMezeraSmallMartin Mezera, léčitel, pracuje individuálně, dělá·spirituální léčení a to zahrnuje diagnózu zdravotního stavu fyzických i jemnohmotných těl, případně léčbu dle potřeby a okolností.

 

Alita Zaurak

AlitaSmallAlita Zaurak se již mnoho let intenzivně zabývá astrologií a jejím využitím v duchovním rozvoji a každodenním životě. Pochází se severních Čech, studovala v Rusku na škole Astrojógy, nyní žije a působí především v Praze. Je rovněž básnířkou, výtvarnicí a autorkou několika knih a kalendářů.

 

Saicho

saichoDítě této země, milenka, matka, babička…říká o sobě že život je její učitel. Již 15 let je v kontaktu s Michaelom Barnettom a zajímá se tao jogu, tantru, chi nei tsang a pulzační techniku. Dlouho působila jako holistický zubař a při tom se naučila mnoho o energetickém systému těla a proudech enegie proudící skrz nás a kolem nás. Vede skupinové semináře práce s tělem a energií ale také individuální sezení. Více na www.saicho.com

 

Mushin J. Schilling

mushinsmallMushin J. Schilling žije momentálně v Německu, semináře vede od roku 1988. Mushin má podobně jako Michael Barnett schopnost rozproudit živé pole energie tak, že účastníkům semináře umožní poměrne lehko dostat se do jemných energetických polí, které jsou neustále kolem nás, ale my vetšinou nemáme s nimi kontakt. Spojuje se na nejhlubších možných úrovních s tím, co se děje právě v tom."Nazývám to živoucí pole, ale vlastně to nemá ani jméno ani žádnou zvláštní formu. Upřímně se tomu oddám a pak se nechám vést tím, co vyplyne, co se mi ukáže, co vyjde najevo ... Když pracuji s nějakou skupinou nebo jednotlivci, používám nejrůznější meditace a metody, které se osvědčili při mé dlouholeté praxi a hudbu od popu po klasiku. Ale v podstatě postavím účastníky do tohoto prostoru, do tohoto živoucího pole, pak začínají proudit energie a přichází vhledy a ještě mnoho dalších věcí. Sloužím sice v tu chvíli živoucímu poli, ale nejsem žádný kanál, nýbrž jsem obklopen projevující se dynamikou ... a neexistuje pro mě žádné "Já" ani "Ty". Jsme spíše jako voda ve společné řece. Co lidé v návaznosti na to dělají, co pochopí, jaké mají zkušenosti, pocity a jaké perspektivy a kroky z toho pro jejich život vyplynou, záleží dál na nich.Takto mohou účastníci mých skupin zažít sebe sama a svou skutečnost úplně nově a otevře se jim dalekosáhlejší, hlubší pohled na to, co život ve skutečnosti je. A když se způsob, jakým k tomuto pochopení dospějí, odlišuje od mého, jsem ten poslední, kdo by se pokoušel je přesvědčovat o tom, že můj pohled je ten správný nebo lepší. Důležitá je ta pouť, cesta a co na ní lidé objevují, a ne nějaký vznešený cíl."

Rolf Janzen

RolfSmallRolf Jansen je 65letý pediatr a bioenergetický terapeut. Žije momentálně v Německu. Jeho workshop je jeho osobní mix bioenergetické terapie, meditácí a rituálů. Bioenergetila se pokouší porozumět lidské osobnosti na základě energetických procesů těla. Můžeme to chápat jako kauzální řetězec: ENERGIE – POHYB – EMOCE – MYŠLENÍ. Energie produkuje pohyby, které probouzejí emoce a vedou k myšlenkám."Bioenergetika je terapie duše pomocí práce s tělem. Vychází z učení Alexandra Lowena, který s kolegy založil v r. 1956 Institut bioenergetické analýzy. V této době se odklonil od Reicha, který rozpracoval význam bezděčných reakcí těla a jako první se zabýval funkčním souladem mezi charakterem člověka, jeho tělesným postojem a svalovým krunýřem. Lowen rozpracoval základní postoje a cvičení. Základním pilířem se stalo uzemnění klienta, práce s dechem a práce se svalovým napětím.V přítomnosti se můžeme rozvíjet až tehdy, když plně oživíme minulost.Růst je přirozený proces, který si nemůžeme vynutit. Podléhá stejným zákonům jako celý život. Člověk se učí tím, že studuje svou minulost a může růst jen tehdy, když posiluje své kořeny, které ho s ní spojují. Musí však pochopit, že jeho současná minulost je i jeho tělo.Bioenergetika je terapeutická metoda, která mu pomáhá v tom , aby se znovu setkal se svým tělem a aby co možná nejvíce vychutnával život svého těla. Vztahuje se na funkce jako je dech, pohyb, emoce, sebevyjádření a sexualita. Cílem je pomoci člověku k jeho pravé přirozenosti, ke stavu svobody, půvabu a krásy, což jsou znaky každého živého organismu.

Sabine Michel

SamSmallStudentka Michaela Barnetta, trénink v bodyterapii a práci s dechem, praxe s technikou pěti rytmů, práce s Gabriellou Roth, a asistence u Wilberta Alixe, ředitele “frank natale institute”. Všichni toužíme po lásce, klidných a radostných vztazích a smysluplném a bohatém životě. Ale dále klopýtáme v každodenním životě, znovu a znovu. Bezradně čelíme našemu vzteku, strachu a návykům. Cítíme se chyceni ve starých vzorcích a zdá se nám, že postupujeme v kruzích. Tyto blokády naší energie jsou zakořeněny hluboko v ranné zkušenosti.Na tomto semináři budeme pracovat s dechem a tělem, s emocemi a klidem, abychom obnovili náš přímý přístup k sobě, tak že můžeme zažít svojí původní energii svěžesti. Ve vzájemném kontaktu ve skupině vyčistíme některé zkušenosti a uděláme krok k jejich integraci do našeho systému. Připojte se k nám na této cestě k vlastnímu zdroji a otevřte dveře novým možnostem...

Sunder Komala

KomalaSmallKomalu jsem potkala na jejím prvním semináři v Čechách před čtyřmi roky a toto setkání bylo a stále je pro mně velmi silné. Myslím, že Ti, kdo Komalu znáte, víte o čem mluvím. Komala vyzařuje něco velmi pěkného, láskyplného a jemného, ale taky z ní cítím velkou sílu. Je původem z Brazílie, od roku 1989 žila v indické Puně, kam se stále vrací, i když momentálně žije v Rakousku. Kromě sufismu se věnuje práci s hlasem, hara masážím, tantře, tai chi....

Alita Zaurak se již mnoho let intenzivně zabývá astrologií a jejím využitím v duchovním rozvoji a každodenním životě. Pochází se severních Čech, studovala v Rusku na škole Astrojógy, nyní žije a působí především v Praze. Je rovněž básnířkou, výtvarnicí a autorkou několika knih a kalendářů.

Centrum Ostrov na Facebooku